Samen zien we meer en alleen samen
kunnen we het verkeer steeds een beetje veiliger maken. 
Samen Zie Je Veiliger
‘Samen Zie Je Veiliger’ is een initiatief van SITA en Veilig Verkeer Nederland (VVN). Met deze campagne willen SITA en VVN het gedrag van alle weggebruikers verbeteren én verkeersonveilige situaties signaleren en aanpakken. Zo is er een meldpunt opgericht waar weggebruikers onveilige verkeerssituaties kunnen melden. Dit kan via meldpuntveiligverkeer.nl en met de Meld App.

Voor alle weggebruikers
Met dagelijks ruim 1.000 voertuigen op de weg is SITA een belangrijke verkeersdeelnemer in Nederland. Zij ziet het als haar maatschappelijke taak om het verkeer veiliger te maken – niet alleen voor haar personeel, maar ook voor alle andere verkeersdeelnemers.

Veilig verkeer is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid
De campagne ‘Samen Zie Je Veiliger’ heeft als doel samen de straat verkeersveiliger te maken en mensen bewuster te maken van verkeersonveilige situaties. Dit onder het motto: ‘Bekijk het verkeer door de ogen van een ander, zo kan je ongelukken voorkomen.’
Over Veilig Verkeer Nederland
Iedereen heeft het recht om veilig de straat op te kunnen. Veilig Verkeer Nederland is de maatschappelijke organisatie, die zich inzet voor dat recht, door zoveel mogelijk mensen te inspireren, te stimuleren en actief te betrekken bij verkeersveiligheid.

Wij komen op voor veilige mobiliteit voor iedereen maar in het bijzonder voor de rechten van de kwetsbare weggebruikers: kinderen, ouderen en mensen met een functiebeperking.